Descrierea programului de masterat

Programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri, organizat în cadrul ASE Bucureşti, se adresează în primul rând celor care doresc aprofundarea temeinică a problematicii în domeniul noilor tehnologii informatice şi celor care doresc să-şi dezvolte sau îmbunătăţească o afacere utilizând tehnologiile informatice.

Structura acestui program este concepută astfel încât sunt îmbinate eficient necesităţile practice resimţite de specialiştii angajaţi în domeniul IT, cu cele mai actuale tehnologii informatice pentru managementul afacerilor.

Activităţile didactice în cadrul masteratului sunt susţinute de către cadre didactice universitare cu experienţă acumulată în ţară şi străinătate la diverse universităţi şi cu înaltă calificare în domeniul Informaticii Economice, precum şi de specialişti din domeniul informaticii.

Programele de colaborare cu firmele Oracle, SAS, IBM, BCR, Qualysoft şi alţi parteneri conduc la participarea masteranzilor la cursuri specializate, programe de internship, angajarea în proiecte şi facilitarea accesului la job-uri.

Incepând din decembrie 2020, programul de masterat Baze de Date-Suport pentru Afaceri devine primul din Bucureşti şi al doilea din ţară care beneficiază de certificare academică SAS, pentru specializările Big Data Analytics şi Advanced Big Data Analytics.

Obiectivele programului de masterat

  • Formarea specialiştilor în domeniul bazelor de date
  • Imbinarea eficientă a cunoştinţelor în domeniul bazelor de date cu necesităţile practice resimţite în domeniul IT
  • Suport pentru pregătire prin resurse software gratuite şi materiale de bună calitate oferite
  • Implicarea masteranzilor în programe de internship, în proiecte şi job-uri

Modalitatea de desfăşurare

  • Program organizat conform ciclului Bologna
  • Patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei
  • Discipline desfăşurate modularizat

Colectivul de conducere

Fondator program: Prof.Univ.Dr. Ion LUNGU - ion.lungu@ie.ase.ro
Coordonator program: Conf.Univ.Dr. Iuliana BOTHA - iuliana.botha@ie.ase.ro