Iniţiativa academică SAS - ASE


Istoric

Iniţiativa academică dintre ASE şi compania SAS Romania a apărut din necesitatea de a consolida studiul în ceea ce priveşte prelucrarea analitică a datelor în cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Astfel, la data de 14 decembrie 2009 a avut loc lansarea Centrului de excelenţă SAS în ASE, sub îndrumarea catedrelor de la acea vreme de Informatică Economică şi de Statistică şi Econometrie. începutul anului 2010 a marcat realizarea primului laborator SAS dotat cu maşini de calcul şi software SAS Analytics Pro în cadrul Catedrei de Statistică şi Econometrie şi realizarea unei infrastructuri specifice pentru rularea aplicaţiilor SAS în cadrul laboratoarelor catedrei de Informatică Economică.

Primele elemente de SAS au fost introduse în cadrul cursului de Pachete software, care a fost considerat un proiect pilot şi unde soluţiile de Business Analytics ale SAS au putut oferi un suport informatic important.

Logo SAS

Noutăţi

In decembrie 2020 a fost semnat un Memorandum of Understanding între Academia de Studii Economice din Bucureşti (Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică) şi Compania SAS.

Ca urmare a acestui MoU, programul de masterat BAZE DE DATE - SUPORT PENTRU AFACERI devine primul din Bucureşti şi al doilea din ţară care beneficiază de certificare academică SAS, pentru specializările Big Data Analytics şi Advanced Big Data Analytics.

Totodată, în cadrul activităţilor de predare pentru unele dintre modulele de masterat se va introduce conţinut actual SAS alături de celelalte tehnologii deja studiate, astfel încât studenţii BDSA să aibă acces la toate tehnologiile de vârf şi să poată aplica pentru certificări SAS.

Activităţi derulate în perioada 2009-2023

La început, iniţiativa academică ASE-SAS s-a materializat prin următoarele activităţi în care SAS România a avut un aport important:

  • Crearea unei infrastucturi hardware ca suport pentru cursurile unde se utilizează soluţii oferite de SAS;
  • Realizarea unor proceduri de instruire a cadrelor didactice în scopul folosirii SAS în procesul educaţional, prin oferirea accesului la cursuri online, precum şi alte materiale didactice;
  • Suport pentru licenţierea pachetului software SAS Analytics Pro;
  • Organizarea de workshop-uri, în cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, pe teme legate de prelucrarea analitică a datelor, cu participarea unor specialişti din mediul de afaceri şi din mediul academic, din România şi din străinătate;
  • Susţinerea de prelegeri privind utilizarea soluţiilor SAS la cursurile de la licenţă şi la programul de masterat Baze de date-suport pentru afaceri;
  • Oferirea de diplome de competenţă studenţilor care au finalizat cu rezultate remarcabile cursurile în care soluţiile SAS sunt folosite ca suport informatic.

Perspective

In perspectivă, se urmăreşte extinderea numărului de discipline la care se foloseşte SAS, în special la programul de masterat BDSA, prin includerea următoarelor teme: pregătirea datelor pentru analiză, SAS Business Intelligence, integrarea datelor, elemente avansate de programare în limbajul SAS.

De asemenea, se are în vedere colaborarea cu compania SAS România pentru iniţierea unor programe de internship pentru studenţii de la ciclul de master.

Contact

Assistant Professor Anca Andreescu, PhD - anca.andreescu@ie.ase.ro

Assistant Professor Iuliana Botha, PhD - iuliana.botha@ie.ase.ro