Metodologia de admitere la masterat, sesiunea Iulie 2021

Admiterea la programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri se realizează ONLINE, conform metodologiei de admitere aprobată de Senatul ASE.

Pentru programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri au fost scoase la concurs 72 de locuri, dintre care 64 bugetate. ..clic aici

Calendarul concursului de admitere ONLINE la studiile universitare de masterat 2021, aprobat de Senatul ASE ... clic aici

Metodologia completă privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere ONLINE la studiile universitare de masterat 2021, aprobată de Senatul ASE ... clic aici

Tematica de concurs pentru programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri - cod examen CSIE3... clic aici

Admiterea la programele de masterat - pagina Web oficială

Anunţ admitere BDSA 2021

Descriere masterat BDSA

Prezentare masterat BDSA