Metodologia de admitere la masterat, sesiunea Iulie 2018

Admiterea la programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri se realizează conform metodologiei de admitere aprobată de Senatul ASE.

Pentru programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri au fost scoase la concurs 75 de locuri, dintre care 60 bugetate. ..clic aici

Calendarul concursului de admitere la studiile universitare de masterat 2018, aprobată de Senatul ASE ... clic aici

Metodologia completă privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat 2018, aprobată de Senatul ASE ... clic aici

Tematica de concurs pentru programul de masterat profesional Baze de Date-Suport pentru Afaceri - cod examen CSIE3 (pag.16-17)... clic aici

Admiterea la programele de masterat - pagina Web oficială ... clic aici

Prezentare masterat BDSA 2018

Anunţ admitere BDSA 2018

CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE LA MASTERAT

In perioada 23-24.07.2018 am organizat cursuri de pregătire pentru disciplinele incluse în tematica de concurs aferentă domeniului CSIE3.

FELICITĂRI TUTUROR CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE MASTERAT BDSA!