Centrul de Excelenţă Oracle - ASE

Centrul de Excelenţă Oracle - ASE s-a înfiinţat în 1999 când a fost semnat protocolul de colaborare între ASE, IBM şi Oracle, stabilindu-se locaţia sa în sala 2017.

Principalul său obiectiv este de a permite accesul cadrelor didactice şi al studenţilor la produsele software, tehnologiile, materialele şi documentaţia necesare pregătirii cursurilor şi seminariilor care utilizează componente Oracle.

Activităţi

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Excelenţă sunt următoarele:

 • Coordonarea proiectelor Oracle Academic Initiative prin care se urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor dobândite de către studenţi şi masteranzi în domeniul bazelor de date şi a tehnologiilor Oracle;
 • Suport tehnic oferit atât studenţilor cât şi cadrelor didactice interesate în utilizarea tehnologiilor Oracle;
 • Configurarea şi administrarea produselor software Oracle pe platforme client-server;
 • Coordonarea competiţiilor studenteşti şi a internship-urilor organizate în parteneriat cu compania Oracle;
 • Organizarea seminarului ştiinţific "Integrarea tehnologiilor informatice în infrastructura Oracle";
 • Colaborarea cu revista Database Systems Journal pentru realizarea editorialelor de prezentare a tehnologiilor inovative în domeniul sistemelor de baze de date;
 • Coordonarea activităţilor prevăzute în cadrul Memorandum of Understanding semnat în decembrie 2009 între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Compania Oracle prin care se doreşte promovarea activităţilor de predare, a cursurilor teoretice şi practice din cadrul programelor didactice majore (studii de licenţă, masterat, doctorat) utilizând tehnologia Oracle;
 • Promovarea tehnologiilor şi noutăţilor legate de bazele de date şi de produsele Oracle.

Infrastructură

Infrastructura de care beneficiază Centrul de Excelenţă Oracle este compusă din următoarele

 1. Componenta server conţine două servere cu Oracle Database, Business Intelligence Suite şi Oracle Data Integrator Repository;
 2. Componenta client se bazează pe calculatoarele din 8 laboratoare în care sunt instalate produsele necesare desfăşurării seminariilor de Baze de date şi SGBD Oracle;

Rezultate

Rezultatele obţinute până în prezent sunt semnificative:

 • în cadrul Competiţiei de Dezvoltare Oracle Academy desfăşurată în anul 2010 la nivel naţional, echipa formată din 5 studenţi ai programului de masterat Informatică Economică a câştigat locul 2
 • în cadrul Competiţiei de Dezvoltare Oracle Academy desfăşurată în anul 2015, echipa formată din 2 studenţi ai programului de masterat BDSA a câştigat locul 1
 • în cadrul Oracle Academy Club au participat începând din anul 2015 peste 40 de studenţi
 • în cadrul workshop-ului "Dezvoltarea aplicatiilor Java cu baze de date Oracle" desfăşurat în anul 2017, au participat 39 de studenţi
 • în cadrul competiţiei internaţionale Oracle ThinkQuest 2012 au participat 15 echipe de studenţi CSIE.

Prin materialele şi suportul tehnic furnizat se oferă posibilitatea experimentării şi utilizării unor tehnologii şi concepte de ultimă generaţie pentru formarea studenţilor în vederea accesului pe piaţa muncii.

Contact

Directorul Centrului de Excelenţă Oracle - ASE: Prof.univ.dr. Adela Bâra - bara.adela@ie.ase.ro