Promoţia 2016-2018


Componenţa grupelor BDSA, anul 2 ... clic aici

Orar BDSA, anul 2, semestrul 2 ... clic aici actualizat: 15.02.2018

Conectarea la serverul Oracle din ASE...

 • Conturi individuale pe serverul intern Oracle din ASE ... clic aici
 • Detalii de conectare la serverul Oracle din ASE ... clic aici

Date de contact ale profesorilor... clic aici

Cursuri online Oracle Academy...

 1. Cursul online Oracle Academy Database Design and Programming with SQL:
 2. Cursul online Oracle Academy Programming with PL/SQL

Acces DataCamp

ATENŢIE! Studenţii care doresc să îşi retragă actele originale din dosarul de la facultate, o pot face până la susţinerea disertaţiei, cu condiţia să aducă în schimbul acestora copii xerox legalizate. Pentru detalii luaţi legătura cu doamnele secretare Viorica Voicu sau Claudia Costache.

NOU! Sesiune reexaminare Iunie 2018

 • Programarea restanţelor pentru sesiunea Iunie 2018... clic aici actualizat la 17.05.2018
 • Taxa pentru susţinerea restanţelor este de 75 lei/examen şi trebuie plătită cu cel puţin o săptămână înainte de reexaminare, la casieriile ASE.
  A se vedea Lista taxelor şi tarifelor pentru servicii universitare , pagina 24.
 • Reexaminarea pentru o disciplină deja promovată (aşa-numitul examen de "mărire"): poate fi susţinută în condiţiile în care studenţii sunt integralişti şi predau doamnei secretare o cerere, întocmită cu cel puţin 5 zile înainte de examen. Reexaminarea pentru o disciplină promovată presupune plata unei taxe de 10 lei/examen - chitanţa va fi predată doamnei secretare.
 • Cerinţele pentru reexaminare sunt menţionate în fişele disciplinelor.

Susţinerea examenului de disertaţie - sesiunea Iunie 2018

Informaţii oficiale

A se urmări periodic ... site ASE

 • Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat... clic aici
 • Graficul activităţilor pentru studiile universitare de masterat... clic aici
 • Metodologie privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii învăţământului cu prezenţă în campus... clic aici
 • Lista taxelor şi tarifelor pentru servicii universitare... clic aici
 • Regulament privind organizarea şi desfaşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat... clic aici
 • Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de masterat... clic aici
 • Alte informaţii utile - Baza legislativă ASE... clic aici

Secretariat facultate

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să luaţi legătura cu doamnele secretare Viorica Voicu sau Claudia Costache:

 • Sala: 2008
 • Telefon : 021.319.19.00 sau 021.319.19.01 / Interior 119
 • Program: L-J 8:00-16:00; V 8:00-12:00