Plan de învăţământ, promoţia 2020-2022Plan de învăţământ, promoţia 2020-2022, aprobat de Senatul ASE şi acreditat ARACIS-2019

... clic aici


închide

Anul universitar 2020-2021, Semestrul 1

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Baze de date multimedia
O
Examen
4
Baze de date spaţiale
O
Examen
4
Baze de date pe Internet
O
Examen
4
Sisteme de baze de date evoluate
O
Examen
4
Managementul bazelor de date
O
Examen
4
Securitatea bazelor de date
O
Examen
4
Baze de date NoSQL
O
Examen
6

Anul universitar 2020-2021, Semestrul 2

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Integrarea bazelor de date cu mediul Cloud
O
Examen
4
Gestiunea volumelor mari de date
O
Examen
4
Analiza multidimensională a datelor
O
Examen
4
Data mining
O
Examen
4
Platforma Java pentru dezvoltarea aplicaţiilor cu baze de date
O
Examen
4
Instrumente software pentru analiza datelor
O
Examen
4
Prelucrarea datelor utilizând Python
O
Examen
6

Anul universitar 2021-2022, Semestrul 3

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Sisteme informatice pentru inteligenta afacerilor
O
Examen
6
Afaceri electronice
O
Examen
4
Analiza volumelor mari de date
O
Examen
6
Sisteme suport de decizie
O
Examen
4
Integrarea sistemelor informatice
O
Examen
6
Tehnici de Machine Learning
O
Examen
4

Anul universitar 2021-2022, Semestrul 4

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Seminar ştiinţific
O
Verificare
5
Etică şi integritate academică
O
Verificare
5
Practică de specialitate
O
Colocviu
15
Organizarea virtuală a activităţilor
O
Examen
5
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (examen de finalizare a studiilor)
S
Examen
0


* Tipul disciplinei: O - obligatorie, S - specială

închide

Plan de învăţământ, promoţia 2019-2021Plan de învăţământ, promoţia 2019-2021, aprobat de Senatul ASE şi acreditat ARACIS-2013

... clic aici


închide

Anul universitar 2019-2020, Semestrul 1

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Baze de date multimedia
O
Examen
4
Baze de date spaţiale
O
Examen
4
Baze de date pe Internet
O
Examen
4
Sisteme de baze de date evoluate
O
Examen
4
Managementul bazelor de date
O
Examen
4
Securitatea bazelor de date
O
Examen
4
Baze de date NoSQL
O
Examen
6

Anul universitar 2019-2020, Semestrul 2

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Integrarea bazelor de date cu mediul Cloud
O
Examen
4
Gestiunea volumelor mari de date
O
Examen
4
Analiza multidimensională a datelor
O
Examen
4
Data mining
O
Examen
4
Platforma Java pentru dezvoltarea aplicaţiilor cu baze de date
O
Examen
4
Instrumente software pentru analiza datelor
O
Examen
4
Prelucrarea datelor utilizând Python
O
Examen
6

Anul universitar 2020-2021, Semestrul 3

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Sisteme informatice pentru inteligenta afacerilor
O
Examen
6
Afaceri electronice
O
Examen
4
Analiza volumelor mari de date
O
Examen
6
Sisteme suport de decizie
O
Examen
4
Integrarea sistemelor informatice
O
Examen
6
Tehnici de Machine Learning
O
Examen
4

Anul universitar 2020-2021, Semestrul 4

Disciplina
Tip
Verificare
Credite
Seminar ştiinţific
O
Verificare
5
Etică şi integritate academică
O
Verificare
5
Practică de specialitate
O
Colocviu
15
Organizarea virtuală a activităţilor
O
Examen
5
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (examen de finalizare a studiilor)
S
Examen
0


* Tipul disciplinei: O - obligatorie, S - specială

închide