Disertaţie - sesiunea Iulie 2023

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: clic aici

Regulament privind organizarea şi desfaşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat... clic aici

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iulie 2023 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.

Detalii în curând!

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie