Disertaţie - sesiunea Iulie 2021

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: clic aici

Regulament privind organizarea şi desfaşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat... clic aici

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iulie 2021 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.
Cererea completată va fi semnată olograf de către student şi profesor şi apoi încărcată aici


Termenul limită până la care vor fi primite cererile: 30 noiembrie 2020

Cererea pentru aprobarea temei de disertaţie ... ...clic aici

Absolvenţii din promoţiile anterioare trebuie să redepună cererea de disertaţie şi să achite o taxă de susţinere a examenului de disertaţie.

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

Spor la treaba!

Lista studenţilor care au trimis cererile de aprobare a temei de disertaţie şi care au fost distribuiţi la un profesor coordonator ... clic aici

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

IMPORTANT! In perioada 14-20 iunie 2021, studentii trebuie sa incarce pe platforma Web lucrarea de disertatie (continutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se incarca in documente MS Word sau PDF separate). Neincarcarea lucrarii conduce la respingerea cererii de inscriere.

Indicatii privind verificarea antiplagiat aici ... clic aici

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie

In perioada 22-25 iunie 2021, coordonatorii lucrarilor de disertatie vor verifica antiplagiat lucrarile incarcate electronic si vor acorda calificativul Admis/Respins pentru sustinerea acestora.

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

In perioada 01-02 iulie 2021, studentii ale caror lucrari au primit calificativul Admis in etapa anterioara, vor urma procedura de inscriere pentru sustinerea disertatiei indicata in Regulamentul de finalizare a studiilor

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie

In perioada 07-09 iulie 2021, va avea loc sustinerea examenului de disertatie, pe comisii.


Comisiile de disertaţie BDSA - Iulie 2021 ... clic aici

Programarea examenelor de disertaţie:

Studenţii sunt înscrişi automat în comisia din care face parte profesorul coordonator (în calitate de membru permanent sau cooptat).

Din partea secretarilor de comisie veţi primi în ziua premergătoare susţinerilor: link-ul conferinţei Zoom, parola aferentă, precum şi modalitatea prin care puteţi transmite prezentarea PowerPoint.


VĂ URĂM SUCCES!