Disertaţie - sesiunea Iunie 2020

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: Capitolele III şi IV din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat ... clic aici

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iunie 2020 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.
Cererile completate şi semnate vor fi aduse în format fizic la sala 2017 C sau la secretariatul departamentului, sala 2314.
Termenul limită până la care vor fi primite cererile: 29 noiembrie 2019.

Cererea pentru aprobarea temei de disertaţie ... PDF / DOC

Absolvenţii din promoţiile anterioare trebuie să achite o taxă de susţinere a examenului de disertaţie ... clic aici

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

Lista studenţilor care au trimis cererile de aprobare a temei de disertaţie şi care au fost distribuiţi la un profesor coordonator ... clic aici (actualizare: 03.02.2020)

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

IMPORTANT! In perioada 08-12 iunie 2020, studentii trebuie sa incarce pe platforma Web lucrarea de disertatie (continutul, capitolul de anexe si cel aferent bibliografiei se incarca in documente MS Word sau PDF separate). Neincarcarea lucrarii conduce la respingerea cererii de inscriere.

Informatii suplimentare cu privire pregatirea si sustinerea lucrarii de disertatie in sesiunea iunie 2020: ... clic aici

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie

In perioada 15-18 iunie 2020, coordonatorii lucrarilor de disertatie vor verifica antiplagiat lucrarile incarcate electronic si vor acorda calificativul Admis/Respins pentru sustinerea acestora.

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

In perioada 25-26 iunie 2020, studentii ale caror lucrari au primit calificativul Admis in etapa anterioara, vor urma procedura de inscriere pentru sustinerea disertatiei indicata in Regulamentul de finalizare a studiilor: clic aici
A se urmari indicatiile din cap.1, art.4, coroborate cu graficul activitatilor de la pag.14.

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie


Comisiile de disertaţie BDSA - Iulie 2020 ... clic aici

Programarea examenelor de disertaţie:

Studenţii sunt înscrişi automat în comisia din care face parte profesorul coordonator (în calitate de membru permanent sau cooptat).

Din partea secretarilor de comisie veţi primi în ziua premergătoare susţinerilor: link-ul conferinţei Zoom, parola aferentă, precum şi modalitatea prin care puteţi transmite prezentarea PowerPoint.


VĂ URĂM SUCCES!