Disertaţie - sesiunea Iunie 2018

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: Capitolul IV din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat aprobată de Senatul ASE la data de 10.02.2017 ... clic aici
...urmăriţi actualizările...

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iunie 2018 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.
Cererile completate şi semnate vor fi aduse în format fizic la sala 2017 C sau la secretariatul departamentului, sala 2314.
Termenul limită până la care vor fi primite cererile: 17 noiembrie 2017.

Date de contact ale profesorilor coordonatori ... clic aici

Cererea pentru aprobarea temei de disertaţie ... PDF / DOC

Absolvenţii din promoţiile anterioare trebuie să achite o taxă de susţinere a examenului de disertaţie ... clic aici

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

Lista studenţilor care au trimis cererile de aprobare a temei de disertaţie şi care au fost distribuiţi la un profesor coordonator ... clic aici (actualizare: 18.12.2017)

Date de contact ale profesorilor coordonatori ... clic aici (actualizare: 18.12.2017)

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

In perioada 29 mai - 4 iunie 2018, studenţii vor încărca lucrarea de disertaţie în pagina personală în vederea verificării antiplagiat. Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Detalii suplimentare... clic aici

Informaţii suplimentare cu privire la posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări de către studenţi ...

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie


In perioada 5-8 iunie 2018, coordonatorii lucrărilor de disertaţie vor verifica antiplagiat lucrările încărcate electronic şi vor acorda calificativul Admis/Respins pentru susţinerea acestora.
Detalii aici

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie