Disertaţie - sesiunea Iunie 2020

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: Capitolele III şi IV din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat ... clic aici

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iunie 2020 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.
Cererile completate şi semnate vor fi aduse în format fizic la sala 2017 C sau la secretariatul departamentului, sala 2314.
Termenul limită până la care vor fi primite cererile: 29 noiembrie 2019.

Cererea pentru aprobarea temei de disertaţie ... PDF / DOC

Absolvenţii din promoţiile anterioare trebuie să achite o taxă de susţinere a examenului de disertaţie ... clic aici

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

Lista studenţilor care au trimis cererile de aprobare a temei de disertaţie şi care au fost distribuiţi la un profesor coordonator ... clic aici (actualizare: 03.02.2020)

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie