Disertaţie - sesiunea Iunie 2017

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: Capitolul IV din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat aprobată de Senatul ASE la data de 10.02.2016 ... clic aici în curs de actualizare...

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iunie 2017 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.
Cererile completate şi semnate vor fi aduse în format fizic la sala 2017 C sau la secretariatul departamentului, sala 2314.
Termenul limită până la care vor fi primite cererile: 18 noiembrie 2016 9 decembrie 2016.

Date de contact ale profesorilor coordonatori ... clic aici

Cererea pentru aprobarea temei de disertaţie ... clic aici

Absolvenţii din promoţiile anterioare trebuie să achite o taxă de susţinere a examenului de disertaţie ... clic aici

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

NOU! Lista studenţilor care au trimis cererile de aprobare a temei de disertaţie şi care au fost distribuiţi la un profesor coordonator ... clic aici (actualizare: 23.12.2016)

Date de contact ale profesorilor coordonatori ... clic aici

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

ATENŢIE! In perioada 29 mai - 4 iunie 2017, studenţii vor încărca lucrarea de disertaţie în pagina personală în vederea verificării antiplagiat. Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Detalii suplimentare... clic aici

Informaţii suplimentare cu privire la posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări de către studenţi ... clic aici

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie