Disertaţie - sesiunea Iunie 2017

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie: Capitolul IV din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat aprobată de Senatul ASE la data de 10.02.2017 ... clic aici

Etapa 1 - aprobarea temei de disertaţie

Studenţii care doresc să susţină disertaţia în sesiunea Iunie 2017 trebuie să completeze cererea de aprobare a temei de disertaţie.
Tema aleasă trebuie să fie în prealabil aprobată de către profesorul coordonator.
Cererile completate şi semnate vor fi aduse în format fizic la sala 2017 C sau la secretariatul departamentului, sala 2314.
Termenul limită până la care vor fi primite cererile: 18 noiembrie 2016 9 decembrie 2016.

Date de contact ale profesorilor coordonatori ... clic aici

Cererea pentru aprobarea temei de disertaţie ... clic aici

Absolvenţii din promoţiile anterioare trebuie să achite o taxă de susţinere a examenului de disertaţie ... clic aici

Etapa 2 - elaborarea lucrării de disertaţie

NOU! Lista studenţilor care au trimis cererile de aprobare a temei de disertaţie şi care au fost distribuiţi la un profesor coordonator ... clic aici (actualizare: 23.12.2016)

Date de contact ale profesorilor coordonatori ... clic aici

Etapa 3 - încărcarea pe platforma Web a lucrărilor de disertaţie

In perioada 29 mai - 4 iunie 2017, studenţii vor încărca lucrarea de disertaţie în pagina personală în vederea verificării antiplagiat. Neîncărcarea lucrării conduce la respingerea cererii de înscriere.

Detalii suplimentare... clic aici

Informaţii suplimentare cu privire la posibilitatea verificării antiplagiat a propriilor lucrări de către studenţi ... clic aici

ATENŢIE! Studenţii din promoţii anterioare trebuie să trimită lucrarea de disertaţie spre verificare antiplagiat la adresa: cercetare@ase.ro

Etapa 4 - Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertaţie


In perioada 5-7 iunie 2017, coordonatorii lucrărilor de disertaţie vor verifica antiplagiat lucrările încărcate electronic şi vor acorda calificativul Admis/Respins pentru susţinerea acestora.
Detalii aici

Etapa 5 - înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie

Inscrierile la disertaţie se desfăşoară în perioada 12-14 iunie 2017, la secretariatul departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică (sala 2314, etaj 3, clădirea Virgil Madgearu, telefon: 021 319.19.00 / 336).
Detalii aici

La înscriere fiecare student va preda:

  • lucrarea de disertaţie în format tipărit, îndosariată (nu neapărat cartonată, poate fi şi legată cu spirală sau în dosar de plastic)
  • CD care va conţine lucrarea de disertaţie + aplicaţia + prezentarea (eventual)
  • cerere de înscriere la susţinerea disertaţiei... clic aici
    (prima cerere - vezi Etapa 1 - era necesară pentru alegerea temei şi va fi refăcută în cazul în care titlul iniţial nu coincide cu titlul din cererea finală / lucrare)
  • copie xerox CI
  • 2 fotografii tip buletin, fiecare având scrise pe verso numele şi prenumele
  • chitanţa care să ateste plata taxei de susţinere a disertaţiei (NUMAI pentru cei care au absolvit în promoţiile anterioare)

Detalii suplimentare privind înscrierea pentru susţinerea lucrării de disertaţie... clic aici

Etapa 6 - susţinerea examenului de disertaţie


Comisiile de disertaţie BDSA - Iunie 2017 ... clic aici

Proiectele de disertaţie vor fi susţinute astfel:

Data susţinerii: 21 Iunie 2017, începând cu ora 8:30

  • Comisia 1 - preşedinte comisie: Prof.univ.dr. Ion LUNGU ... clic aici (actualizare: 20.06.2017)
  • Comisia 2 - preşedinte comisie: Prof.univ.dr. Adela BÂRA ... clic aici (actualizare: 19.06.2017)

Detalii organizatorice privind desfăşurarea examenului de disertaţie... clic aici

NOU! Rezultatele obţinute la examenul de disertaţie

Rezultatele sunt vizibile în pagina personală!

Felicitări tuturor absolvenţilor BDSA! Mult succes în continuare!